Skip to content
Home » அண்ணன் மகள் விரும்பிய எனது முரட்டு சுண்ணி – 3

அண்ணன் மகள் விரும்பிய எனது முரட்டு சுண்ணி – 3

அண்ணன் மகள் விரும்பிய எனது முரட்டு சுண்ணி -1

அண்ணன் மகள் விரும்பிய எனது முரட்டு சுண்ணி -2

அஸ்மா மாமியாரின் முலைகளுக்கு நடுவில் முகம் புதைத்துக் கொண்டாள்.

பாத்திமா மருமகளின் தலையைக் கோதிவிடத் தொடங்கினாள்.

௮ண்ணியின் புடவை சற்றே விலகியிருக்க அவளது பிராவையும் பிளவுஸையும் துருத்தியபடி புடைதீதிருநீத முலைக்காம்பில் ௮ஸ்மாவின் உதடுகள் உரசியதும் அவள் “ஸ்ஸ்ஸ்!’ என்று பெருமூச்சு விட்டாள்.

நான் அண்ணியின் ஒரு கையை எடுத்து அஸ்மாவின் முலையின் மீது வைத்தேன். ௮ஸ்மாவின் ஒரு கையை எடுத்து அவளது மாமியாரின் தொடைகளுக்கு நடுவில் வைதீதேன்.

அடுத்த கணமே மருமகளின் முலையை மாமியார் கசக்க மாமியாரின் புண்டையை மருமகள் தடவ ஆரம்பிக்க இருவரது உதடுகளையும் நான் மாற்றி மாற்றிக் கவ்விச் சுவைத்து மகிழ்நீதேன்.

நீண்ட நேரமாகப் புண்டை குறுகுறுததிருநத அஸ்மாவால் அதிக நேரம் தாக்குப் பிடிக்க முடியவில்லை.

மாமியார் இருப்பதைப் பற்றிய கவலையில்லாமல் கட்டிலில் மலலாககப் படுத்துக்கொண்டு என்னை தன்மீது இழுத்துப்போட்டு அணைத்தாள்.

அவளுக்கு ஓள்வாங்குகிற ஆர்வம் அதிகறித்து விட்டிருப்பதை என்னால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது.

அவளது வாயின் மீது உதடுகளை வைதீது அழுந்த முத்தமிட்டேன்.

விடுவித்ததும், மாமனாரே உங்க சாமானை வாயிலே வைசசுச் சப்பணும் போலிருக்கு.

பண்ணட்டுமா? பாத்திமா குறுகுறுப்போடு பார்தீதுக் கொண்டிருக்க அஸ்மா என் பூலைப் பிடித்து வருடத் தொடங்கினாள்.

இதற்கு மேலும் இங்கிருப்பது சரியல்ல என்று எண்ணி எழுந்த பாத்திமாவை நான் பிடிதீது இழுத்து அமர வைதீதேன். ”

அசையாம அப்படியே உட்காருங்க ௮ண்ணி! உங்க ரவுண்டு சீக்கிரம் வரப்போவுது.”

நான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே அஸ்மா அவனது பூலை ஊம்பத் தொடங்கியிருநீதாள்.

நான் பூலை ௮ஸ்மாவுக்குகீ கொடுத்துவிட்டு அண்ணியின் பிளவுசுக்குள் கையைவிட்டு பிராவுக்குள் விரல்களை நுழைத்து அவளது காம்பைப் பிடித்துத் திருகினேன்.

௮ண்ணிக்கு அது புது அனுபவமாக இருநீதது. வெறிவநீதவள் போல என் பூலை உஊம்பிக்கொண்டிருநீத மருமகளைப் பார்த்ததும் அவளது புண்டையில் ஓழுக்கு மேலிட்டது.

எல்லாத் தயக்கதீதையும் மூட்டைகட்டி வைதீதுவிட்டு அஸ்மா மாமனாரின் பூலை வேகவேகமாக அமுததமாக ஊம்பி ஊம்பி உன்மத்தம் அடைந்து கொண்டிருநீதாள்.

அவள் ஊம்புகிற சதீதம் அறையை நிரப்பியது. சில வினாடிகள் கழிதீது தாளமுடியாத குறுகுறுப்பு ஏற்படவே பாத்திமா அண்ணி தனது தொடைகளுக்கு நடுவே உள்ளங்கையை வைத்து அழுத்தி அழுத்தித் தேய்தீதுக
கொண்டாள்.”

அண்ணி எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு என் பக்கதீதுலே வந்து உட்காருங்க” என்று நான் கட்டளையிட்டேன்.

கூச்சதீதுடன் எழுந்து நின்ற பாத்திமா தனது புடவையை உறிந்து போட்டுவிட்டு பிளவுஸ் பிரா உள்பாவாடை பிரா என ஒவ்வொன்றாகக் களைந்து நிற்பதைப்பார்தீதபடியே நான் மருமகள் அ௮ஸ்மாவின் ஊம்பல் விளையாட்டில் ஓன்றிப்போயிருநீதேன்

ஒரு கணம் கண்களை மூடியவன் மீண்டும் திறந்தபோது பார்தத காட்சி எனது கிளரசசியைப் பன்மடங்கு அதிகரித்தது.

எனது பூலை ஊம்பிக்கொண்டிருநீத அஸ்மா ஒரு கையால் தன் மாமியாரின் புண்டையைத் தடவி விட்டுக் கொண்டிருந்தாள்.

கூச்சமும் கிளர்சசியுமாக மெய்மறந்து கொண்டிருநீத பாத்திமா தனது முலைகளைத் தானே இரண்டு கைகளாலும் இறுக்கப் பிசைந்து கொண்டிருந்தாள். ௮ண்ணி எனக்கு?”

என்று கண்சிமிட்டிய நான் பாத்திமாவை அருகில் இழுத்துக்கொண்டு அவளது மூலைகளை ஓவ்வொன்றாய் மாற்றி மாற்றிச சப்பிச் சப்பிச் சுவைத்தேன்.

எனது நாக்கு அண்ணியின் முலைக்காம்புகளைச் சுற்றிச் சுற்றி வலம் வநீதது.

விடைத்து நீண்ட அண்ணியின் முலைக்காம்புகளை பற்களுக்கு இடையில் பற்றி நாகீகின் நுனியால் கீழிருந்து மேலாகவும் மேலிருந்து கீழாகவும் சீண்ட பாத்திமா கிளர்ச்சி தாளமாட்டாமல் குதியங்காலில் எழும்பி நின்றாள்.

அவளது புண்டைக்குள்ளிருநீது புறப்பட்ட ஓழுக்கு தொடைகளில் வடிநீது கொண்டது. அஸ்மா தலைதூகீகிப்
பார்த்தபோது மாமா மாமியாரின் முலைகளை ருசிபார்தீதுக் கொண்டிருகீகவே அவனது தொடையில் செல்லமாகக் கிள்ளினாள்.

விருட்டென்று அண்ணியின் மூலையை வாயிலிருந்து நான் விடுவிதீதபோது அவளது காம்புகள் கட்டைவிரலளவுக்கு நீண்டு விட்டிருநீதன.

“கொஞ்சம் அஸ்மாவையும் கவனியுங்க ௮ண்ணி’: என்று நான் சொல்லவும் முதலில் சற்றே தயங்கிய பாத்திமா ௮ண்ணி கட்டிலில் தவழ்நீது ஏறினாள்.

கொழுந்தனின் பூலை ஊம்பிக்கொண்டிருநீத ௮ண்ணன்மகளின் தலையின் பின்பகீகதீதின் மீது கைவைத்துப்
பிடித்தபடி அவளது ஊம்பல் விளையாட்டைப் பார்தது ரசிதீதாள். சிறிது நேரத்தில் என் பூல் அபாரமாக நீண்டு விரைத்துப் போயிருந்தது.”

அஸ்மா உங்க மாமியாருக்கும் வேணுமாம்!” என்று சிரித்தவாறே கூறினேன். அடுத்த நொடியே மாமாவின் பூலை
தனது வாயிலிருநீது விடுவித்த ௮ஸ்மா சற்றுப் பின்வாங்கிக் கொள்ள பாத்திமா அண்ணி கொழுந்தனை நோக்கித் தவழ்நீது சென்றாள்.

அடுத்த கணம் கொழுந்தனின் பூல் அண்ணியின் வாய்க்குள் சிறைப்பட்டது. ஏற்கனவே அ௮ஸ்மாவால் எஊம்பப்பட்டு முழுநீளத்தையும் முழுவீரியத்தையும் அடைந்திருந்த எனது பூலை அப்படியே உள்ளுக்குள் இழுதீதுக்கொள்ளவும் என் கொட்டைகள் அண்ணியின் தாவாங்கட்டையில் உராய்நீதன.

சற்றும் தாமதிகீகாத பாத்திமா ௮ண்ணி கொழுந்தனின் பூலை ஆசையாசையாய் ஊம்பத் தொடங்கினாள். மருமகளைக் காட்டிலும் அற்புதமாக ஊம்பிவிட்டு என்னை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அண்ணிக்கு
ஏற்பட்டிருந்தது.

ஏறக்குறைய ஒரு கடப்பாரையைப் போல கொழுந்தனின் பூல் விரைக்குமளவுக்கு ஊம்பியபிறகு பெருமிதத்துடன் அதை விடுவித்து ஒரு சில முறை வருடிக்கொடுத்தாள்.

என் பூலின் நுனியில் ஈரம் மெதுவாகப் பளபளத்துக கொண்டிருநீதது. கொழுந்தன் பூலை தன் மாமியார் பாத்திமா ஊம்பி விட்டுக் கொண்டிருப்பதைப் பார்தீதவாறே புழையில் விரல்போட்டுகீ கொண்டிருநீத அஸ்மா
கொஞ்சலாய்ப் பேசினாள்.”

எனக்கு இன்னிக்கு ஓரு வித்தியாசமான ஆசை வந்திருக்கு!” என்று நிதானித்தவள் “ இப்ப நீங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு வேணும்.

உடம்பெல்லாம் தீப்பதீது எரியுறா மாதிரியிருக்கு!” சொன்னவள் அப்படியே கட்டிலில் மல்லாநீது படுத்துக் கொண்டு மற்ற இருவருக்காகவும் காதீதிருகீக ஆரம்பித்தாள்.

மாமா ரசூலும் அத்தை பாத்திமாவும் அஸ்மாவின் இரண்டு பகீகங்களிலும் படுத்துக்கொள்ள பாத்திமா ௮ண்ணி மருமகளின் இதழ்களில் தனது இதழ்களைப் பதித்து முத்தமிட்டாள்.

அவள் இடைவெளி விட்டபோதெல்லாம் நான் அ௮ஸ்மாவின் இதழ்களை முற்றுகையிட்டேன். சிறிது நேரதீதில் மூவரில் யார் யாருக்கு முதீதமிடுகிறார்கள் என்று அறியமுடியாதபடி அ௮நீத அறை முழுவதையும் “இச்.இக்.இச் என்ற முத்தத்தின் சத்தங்கள் நிரப்பின.

”ஆஹா!” அஸ்மா கண்களைப் பாதி மூடியவாறே முணுமுணுத்தாள்.

“என் மாமியாரும் என் மாமானாரும் மாத்தி மாதீதி முத்தம் கொடுகீகிறாங்களே! சுகமாயிருக்கே! பாத்தா ௮ண்ணி மருமகளின் உதடுகளில் தொடர்ந்து முத்தமிட நான் அஸ்மாவின் முலைகளுக்கு நடுவில் முகம்
புதைதீதுகீ கொண்டூடன்.

கொழுந்தன்ன் தன் ௮ண்ணன்மகளை எப்படி உசுப்பேற்றிக கொண்டிருக்கிறான் என்பதை பாத்திமா அண்ணி கவனிக்கதீ தவறவில்லை.

ஒரு கணம் தயங்கியவள் மருமகளின் பிளவுசின் கொக்கிகளை ஓவ்வொன்றாய் அவிழ்க்கத் தொடங்கினாள்.

அதைத் தொடர்ந்து அஸ்மாவின் பிராவின் கொககுிகளும் விருட்டென்று விடுபடவே அவளது இளமுலைகள் துள்ளியதிர்ந்து வெளிப்படவும் விடைத்திருந்த அவளது காம்புகள் கூரையை நோக்கியபடி குறுகுறுத்து நின்றன.

அஸ்மாவின் இரண்டு முலைகளையும் பாத்திமா அண்ணியும் நானும் ஆளுக்கொன்றாய் எடுத்து வாயில் வைத்துச் சப்பிச் சுவைக்க ஆரம்பித்தோம்.

அஸ்மாவின் மூலைவளையத்தையும் காம்புகளையும் நாகீகாலும் உதடுகளாலும் வருடி வருடி அஸ்மாவை துடிதுடிக்க வைத்தோம்.

ஓரே சமயத்தில் சொல்லி வைதீதாற்போல அஸ்மாவின் இரண்டு காம்புகளையும் ஆளுக்கொன்றாய் பாத்திமா அண்ணியும் நானும் வாயில் வைதீது உறிஞ்ச ஆரம்பித்ததும் ௮ஸ்மா புழுப்போலத் துடித்தாள்.

உதட்டைக கடிதீதபடி கட்டுப்படுத்தி வைதீதிருநத அவளது மூனகல்கள் இப்போது உரக்கக கேட்க ஆரம்பித்தன.

அனுபவசாலியான மாமியாரக்காரி பாத்திமா அண்ணி ௮ண்ணன் மகளின் உள்பாவாடைக்குள்ளே ஒரு கையை நுழைத்துப் புண்டையை வருடினாள்.

அவள் எதிர்பார்தீதது போலவே ௮ஸ்மாவின் புண்டை சொதசொதவென்று ஈரமாகியிருநீதது.

பாத்திமா ௮ண்ணியின் இரண்டு விரல்கள் ௮ஸ்மாவின் புண்டைக்குள் நுழைந்து புகுந்து விளையாட ஆரம்பிதீததும் இன்பவெறியில் ௮ஸ்மா என்னைத் தனது முலையோடு வைதீது அழுத்தியபடி அனற்றினாள்.

மாமியாரின் விரல்கள் தநத சுகத்தில் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே அவளது புண்டை ஓழுக்கெடுததுப்
பெருகியது. பாத்திமா அண்ணி தனது உடைகளைக் களைந்து கொண்டதும் அஸ்மா தன் மாமியாரைத்‌ி தனது பகீகதீதில் படுக்க வைதீதுக் கொண்டாள்.

தனது உள்பாவாடையையும் பேண்ட்டீஸையும் அவிழ்த்து முழு நிர்வாணமானாள்.

உடம்பில் மிச்சம் மீதமிருந்த துணிகளையும் அவிழ்ததுக் கொண்டு நானும் தயாரானேன். அஸ்மாவின் தொடைகளுக்கு நடுவில் புகுநீதநான் அவளது புழைக்குள் எனது பருதத பூலின் நுனியை வைத்து அமுத்தி ஓரங்குலம் உள்ளே குத்தி இறக்கினேன்.

வெண்ணை மாதிரி உள்ளே போயிடுச்சு மருமகளே!” என்று வியப்புடன் அவன் கூறவும் அஸ்மா வெட்கதீதில் முகத்தைப் பொதீதுிக்கொள்ள பாத்திமா ௮ண்ணி சிரிதீதாள்.

‘ மெதுவா பண்ணுங்க மாமனாரே” என்று கொஞ்சினாள் ௮ஸ்மா. “ நீங்க என்னைக் கவனியுங்க நான் என் மாமியாரைக் கவனிசசுக்கிறேன்.”

௮ஸ்மா சொல்லி வாயை மூடுவதற்குள் பாத்திமா ௮ண்ணி மருமகளின் மீது கவிழ்நீது மீண்டும் ஆழமாக அழுத்தமாக முத்தமிட இருவரும் ஒருவர் மற்றவர் முலைகளைக் கசக்கி விளையாட ஆரம்பித்தனர்.

மாமியாரும் மருமகளும் முலைகளைக் கசகீகிவிட்டுகி கொள்வதைப் பார்த்தவாறே வெறி மிகுநீதவனாய் நான் அஸ்மாவின் புண்டைக்குள் வேகவேகமாகக் குதீத ஆரம்பிதீதேன்.

எனது வேகம் மிதமிஞ்சிப் போவதையறிந்த ௮ஸ்மா மாமியாரின் வாயிலிருந்து தனது வாயை விடுவித்துவிட்டுப் பேசினாள்.”

மெதுவாப் பண்ணுங்க மாமா இந்த மாதிரி குத்தினா என் புண்டை இரண்டா கிழிஞ்சிடும் என்று!” சொல்லிவிட்டுத
திரும்பியவள் மாமியாரின் ஒரு மூலையை வாய்க்குள் இழுத்துக்கொண்டு காம்பை உறிஞ்சதீ தொடங்கினாள்.

மருமகளின் பல்வரிசைக்கு மத்தியில் தனது முலைக்காம்பு அகப்பட்ட இன்பமான வலியிலும் அவளது நாக்கு தனது முலைக்காம்பை வருடிய சுகதீதிலும் மெய்மறநீத பாத்திமா அண்ணி உரக்க முனகினாள்.

அண்ணியின் முகத்தில் தெரிந்த காமவெறியைக் கண்ட நான் அண்ணியை மேலும் உசுப்பேற்ற விரும்பியவனாய் அவளது புண்டையைத் தடவிக்கொடுத்தவாறே ௮ஸ்மாவின் புண்டைக்குள் பூல்விட்டுக் குடைந்து கொண்டிருநீதேன்.

சிறிது நேரம் கழித்து பாத்திமா ௮ண்ணியின்யின் புண்டைக்குள் இரண்டு விரல்களை நுழைத்துக் குதீதிவிடத
தொடங்கியதும் அவள் கிளர்ச்சி தாளமுடியாதவளாய்கீ கதறவே ஆரம்பித்து விட்டாள்.

பாத்திமா அண்ணிக்கு எல்லாமே கனவு போலிருந்தது. சொந்த அண்ணன் மகள் தனது முலையைச் சப்பிக்கொண்டிருக்க புருஷனின் தம்பி தன் புண்டையில் விரல்போட்டு விளையாடியபடியே தனது அண்ணன் மகளை ஓதீ்துக கொண்டிருப்பது எல்லாம் அவளது கற்பனைக்கும் எட்டாத காமவிளையாட்டுகள்.

அநத அனுபவத்திலேயே அவளது புண்டையில் அபாரமாக ஓழுக்கு ஏற்படத தொடங்கி விட்டிருநீதது. எந்த நேரமும் அவளது புண்டையிலிருநீது மதனவெள்ளம் மடைதிறநீது கிளம்பதீ தயாராகி விட்டிருநீதது.

மாமியார் பாத்திமாவுக்கு மருமகள் புஷ்பாவுடன் சேர்ந்து இன்பததின் உச்சத்தை அடைய வேண்டும் போலிருநீததால் அவள் அஸ்மாவின் முலைகளைப் பிடிததுக் ௧௪கக அவளது காம்புகளைத திருகி கிள்ளிக் கதறடிததாள்.

அஸ்மாவால் இந்த இரட்டைத் தாக்குதலைத் தாளமுடியாமல்போகவே அவள் மாமியாரின் மூலையை வாயிலிருநீது விடுவிதீதவாறே மாமனாரை அவசரப்படுத்தினாள்.

”குதீதுங்க மாமா::-வேகமாகக் குதீதுங்க: – -.சீகீகிரம்: :: இன்னும்: : * இன்னும்-::”

நான் அஸ்மாவின் இடுப்பைப் பிடித்துக்கொண்டு சற்றே குதியங்கால்களில் எழும்பியவாறு உட்கார்ந்தபடி மருமகளின் புண்டைக்குள் அதிரடியாய் ஆழமாய் எனது குத்துக்களை இடைவிடாது இறக்கி ஏற்ற ஆரம்பித்தேன்.

எனது கொட்டைகள் மருமகள் அஸ்மாவின் குண்டியில் மளார் மளாரென்று மோதின.

நான் ஏறியிறங்கிக குத்தியதில் கட்டிலின் மீது ௮ஸ்மா ரப்பர் பநதுபோலத் துள்ள அவளது மூலைகள் கிலுகிலுவென்று குலுங்கத்தொடங்கின.

அவளது முனகல்களும் அனற்றல்களும் அதிகமாக அதிகமாக அவள் தனது இன்பப்பெருக்கை அடைந்து
கொண்டிருப்பதை என்னால் அறிய முடிந்தது.

முடிநீதவரைக்கும் எனது பூலை அஸ்மாயின் புண்டைக்குள் ஆழமாக இறக்கினேன்.

அதே சமயம் மீண்டும் தனது இரண்டு விரல்களை பாத்திமா அண்ணியின் புண்டைக்குள் இறக்கி விடுவிடுவென்று குதீதிக்குத்தி ஏற்றியிறகீகி வேகவேகமாக விளையாடினேன்.

ஒரு கையால் அஸ்மாவின் முலையைக் கசக்கியவாறே இன்னொரு கையால் பாத்திமா அண்ணியின் புண்டையை விரல்களால் ஓத்துக்கொண்டு பூலை அஸ்மாவின் புண்டைக்குள் மின்னல்வேகத்தில் ஏறறியிறககிய.

எனது அதிரடியால் முதலில் பாத்திமா ௮ண்ணியின் புண்டைக்குள் பூகம்பம் ஏற்பட்டது. அதைத தொடர்ந்து என் கைவிரல்களைக குளிப்பாட்டியபடியே பாத்திமா ௮ண்ணி தனது இன்பப்பெருக்கை எய்தினாள்.

அப்படியே தளர்ந்து விழுநீதாள். பாத்திமா அண்ணி உச்சத்தை அடைந்ததால் இப்போது கவனம் முழுவதையும் அஸ்மாவிடம் திருப்பினேன் நான்.

எனது இரண்டு கைகளாலும் அஸ்மாவின் இரண்டு முலைகளையும் சேர்தீதுப்பிடிதீது நசுக்கியவாறே ஓரே நேரத்தில் ௮ஸ்மா முலையின் இரண்டு காம்புகளையும் எனது வாய்க்குள் இழுத்துச் சப்பமுயன்றவாறே எனது பூலின் வேகதீதை அதிகரிதீதேன்.

அ௮ஸ்மாவின் புண்டை எனது பூலை அற்புதமாகப் பிடிதீதுக்கொண்டிருநீதாலும் எனது கொட்டைகள் வீங்கி வீங்கி அதனுள் ஊறரிச்சேரநீதிருந்த விந்துவின் வெள்ளம்.

எந்த நேரமானாலும் அஸ்மாவின் புண்டையை நோக்கிப் புறப்படக் காதீதிருப்பதை நான் அறிநீதிருநீதேன். ௮ஸ்மாவின் அனற்றல்கள் இப்போது அலறல்களாகி விட்டிருந்தன.

மாமாவின் பூலின் வேகத்துக்கு ஈடுகொடுக்க மாட்டாமல் அவளது புண்டை தவித்தது. கடப்பாரை போன்றிருநீத மாமாவின் பூல் அவளது கணவாயை அழுத்துத் தேய்த்தபடி அவளது புண்டையின் ஆழத்துக்குள் இறங்கவும் அவளது நரம்புகள் முறுகீகேறின.

அவளது கால்கள் குவிந்து கொண்டன. அவளது தொடைகளுக்குள் நரம்புகள் பின்னிக்கொண்டன. அவளது கண்கள் இருள்வது போலிருநீதது.

அவளது புண்டைக்குள் கணமாயுடைநீது கரை காணாக் கடல்நீரைப்போல அவளது மதனப்பெருக்கு உற்பத்தியாகி வெளியேற முற்பட்ட அதே சமயம்:::.”ஆ::: ஹ்ஹ்ஹ்ஹா!” என்று அனற்றியவாறே ௮ஸ்மாவின் புண்டையை நிரப்பினேன்.

திபுதிபுவென்று எனது கொட்டையிலிருநீது புறப்பட்ட சுடுதிரவம் சுண்ணிதீதண்டு வழியாகப் புறப்பட்டு ௮ஸ்மாவின் புண்டையைப் புளகாங்கிததீதுல் ஆழ்த்தியது.

கட்டிலின் மீது மாமியாரும் மருமகளும் அம்மணமாய் அயர்ந்து படுத்திருக்க அவர்களுக்கு நடுவே தளர்ந்து விழுந்தேன்.

அப்படியே எவ்வளவு நேரம் மூவரும் படுதீதிருநீதேமோ தெறியாது. கணங்கள் யுகங்களாகி விட்டிருக்க கண்விழித்த அஸ்மாவும் பாத்திமா அண்ணியும் ஒருவரையொருவர் பார்த்து வெட்கதீதுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் புன்னகைத்துக கொண்டனர்.

பாத்திமா அண்ணி தொய்நீது சுருண்டிருந்த என் பூலைத் தொட்டுத்தடவினாள்.” என்ன பாடு படுத்திட்டேடோ என் ஆசை மருமகளை:::”

என்று பாத்திமா ௮ண்ணி சொல்லவும் நான் புரண்டு படுத்து பாத்திமா ௮ண்ணி காதில் கசுகிசுதீதேன். அடுத்தது உங்களுக்குத் தான் ௮ண்ணி!””” ஆனாலும் இவ்வளவு வெறி ஆகாதுடா உனக்கு! அதுக்குள்ளே ரெடியாயிட்டியா?”” ஆமாம்! மாமியாரா லட்சணமா மருமகளை ஆசைதீர நக்குங்க ௮ண்ணி.

உங்களை நான் பின்பக்கத்துலேருந்து கவனிசசுக்கிறேன்.’ பாத்திமா ௮ண்ணி பதிலளிப்பதற்குள் ௮ஸ்மா அவளைப் பிடித்து தனது தொடைகளுக்கு நடுவே கிடத்தி தலையைப் புண்டையில் வைத்து அழுத்தினாள்.

ஒரு கணம் மூச்சுத் திணறிய பாத்திமா ௮ண்ணி மருமகளின் புண்டையிலிருநீது புறப்பட்ட வினோதமான வாசனையில் லயித்து உதடுகளைப் பிரித்து நாக்கை வெளியேற்றி மடிப்புடனும் துடிப்புடனுமிருநீத மருமகளின் ஓழமுகிய புண்டையை மெல்ல மெல்ல நகீக ஆரம்பித்தாள்.

கொழுந்தன் ஆடிய ஆட்டத்தில் ஒழுகி வடிநீது ஓஒட்டிக்கொண்டிருநீத இன்பப்பெருக்கின் துளிகளை மருமகளின் வழுவழுவென்றிருநத தொடைகளை நக்கி வாயால் சுத்தம் செய்தாள். நூன் அண்ணியின் மீது தாக்குதல் நடதீதத் தயாராகி விட்டிருநீதேன்.

ஆண்ணன் மகள் ௮ஸமாவின் புண்டையை அவளது மாமியார் நக்குவதைப் பார்த்தவாறே எனது பூலைச் பாத்திமா ௮ணிணியின் புண்டைக்குள் பின்னாலிருநீது சொருகினேன்.

அவளது வாளிப்பான குண்டிகளைப் பிடிதீதுக் கசக்கியபடி குத்திய பூலை மேலும் ஓரங்குலம் உள்ளே இறககியவன் அவளது இடுப்பை இறுக்கப் பிடித்தபடி மெல்ல மெல்ல வேகம்பிடிதீதவாறு உள்ளே வெளியே என்று ஓக்கத் தொடங்கினேன்.

ஓரு சில வினாடிகளில் எனது பூலின் மொத்த நீளமும் பாத்திமா அண்ணியின் புண்டைக்குள் போய்வர ஆரம்பிதீதுவிடவும் எனது பருத்த நீண்ட தண்டு அண்ணியின் புண்டைக்குள் தசைகளை உராய்ந்து உராய்நீது அழுநீதியிறங்கிய சுகத்தில் லயிக்கத் தொடங்கினேன்.

௮ண்ணனமகளின் புண்டையில் நாக்குப் போட்டுக் கொண்டிருநீத பாத்திமா அண்ணிக்கு கொழுந்தனாகிய நான் அனுப்பிக்கொண்டிருநீத குத்துக்களால் தாளமுடியாத இன்பத்தோடு மூசசுததிணறலும் ஏற்பட அண்ணி
அவ்வப்போது தனது தலையைத் தூக்க மூற்பட்டுக் கொண்டிருந்தாள்.

அஸ்மாவோ மாமியாரின் தலையைத் தனது புண்டையின் மீது வைத்து மீண்டும் மீண்டும் அழுத்திக் கொண்டிருந்தாள்.

இம்முறை மூவருமே வியக்கும்படியாக பாத்திமா அண்ணியை அவளது அண்ணன் மகள் அஸ்மாவுடன் சேர்த்து ஓப்பதினால் நான் முதலில் இன்பப்பெருக்கை அடைந்தேன்.

எனது பூலிலிருநீது பீறிட்ட வெள்ளம் பாத்திமா அண்ணியின் புண்டையை நிரப்பியது. அதே சமயம் பாத்திமா ௮ண்ணியின் நாக்கு அஸ்மாவின் புண்டையிலிருநீது கிளம்பிய காமவூற்றால் கழுவப்பட்டது.

கற்பனைக்கும் எட்டாத அநீத அனுபவத்தின் முடிவில் களைத்துப்போன நான் இருபக்கமும் பாத்திமா அண்ணியையும் அஸ்மாவையும் நெருங்குப்படுதீதிருக்க ௨4,8, அப்படியே உறங்குப் போனோம்.

அதிலிருந்து எங்களுக்கு சமயம் அமையும் போதெல்லாம் நானும் எனது பாத்திமா அண்ணியும் அவளது அண்ணன் மகள் ௮ஸ்மாவும் சேர்ந்து ஓல் ஓல்த்து அஸ்மாவிற்க்கு எனது மூலமாக அஸ்மாவின் ஆசைப்படி ஒரு ஆண் பிள்ளையும் கொடூத்தேன். இப்பொழுதும் எங்களது கள்ள உறவு தொடர்ந்து கொண்டுதான் உள்ளது.

தங்களது மேலான கருத்துக்களைத் தொடர்ந்து நான் பாத்திமா அண்ணி அஸ்மா ஆகியோருடன் எனது கொழுந்தியாளான இன்னொரு பாத்திமாவை ஓத்த கதையை அடுத்து வரும் கதைகளில் சொல்கிறேன்.

வாங்க என்ஜோய் பண்ணலாம்…… இந்த அனுபவங்களை பெற நீங்கள் விரும்பினால், என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

நான் உங்களை ஆறுதல்படுத்தி திருப்திப்படுத்த முடியும். திருமணம் ஆன பெண்கள், கணவனை இழந்த. பெண்கள், கல்லூரி பெண்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மசாஜ் செய்ய, காம உரையாடலுக்கு, செக்ஸ்க்கு என்னை அணுகவும். உங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும்.

என் mail id : [email protected] .

படித்ததற்கு நன்றி உங்கள் கருத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் (குறிப்பாக பெண்கள் அண்ட் ஆன்ட்டிஸ் கருத்துக்கள் வேணும் ) மின்னஞ்சல் மற்றும் ஹேங்கவுட்கள் மூலம் நான் தொடர்பில் இருப்பேன்.

எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க என்ன ஒரு நல்ல friend ஆஹ் நம்பி வாங்க வயசு இருக்கும்போது அனுபவிக்கனும் அவ்ளோதான் அன்புடன் உங்கள் புண்டை நண்பன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *